Logistika ve skladech a provozech

Výroba bezpečnostních značek

Výroba bezpečnostních značek je další aktivitou naší firmy, kde jsou dodrženy jak barevnosti, tak velikosti, které určují normy. Také vyrábíme bezpečnostní únikové a požární značky z fotoluminiscenčního materiálu, kterým odpovídá norma DIN 67 510, takže svítivost těchto materiálů je v souladu s normou. Samostatnou instalaci a neprojektování značení ve Vašich prostorách jsme schopni zrealizovat tak, aby odpovídalo patřičným normám a vyhláškám. Od ledna roku 2003 platí Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., které nařizuje, pokud daný prostor není vybaven nouzovými světly, musí být únikové značení provedeno z fotoluminiscenčních materiálů.


Výroba bezpečnostních značek

Výroba bezpečnostních značek je další aktivitou naší firmy, kde jsou dodrženy jak barevnosti, tak velikosti, které určují normy. Také vyrábíme bezpečnostní únikové a požární značky z fotoluminiscenčního materiálu ...

Zadejte poptávku


CZE

GER